Производ

  • Аергел изолација филц

    Аергел изолација филц

    Airgel Insulation Felt е мек, хидрофобен, стабилен на високи температури, огноотпорен, огноотпорен изолационен материјал, составен од микропорозни материјали и неоргански влакна.

  • Микропорозна изолациона плоча

    Микропорозна изолациона плоча

    Микропорозна плоча е направена со специјална технологија со користење на разни суровини, топлинската спроводливост е помала од стационарниот воздух под атмосферски притисок